สิ่งที่ไม่ควรทำหลังใส่ชุดกระชับหลังดูดไขมัน

หน้าแรก มุมความงาม หลังการดูดไขมันสิ่งที่คนไข้ที่เข้ารับการดูดไขมันควรคำนึงให้มากที่สุดคือ การสวมชุดกระชับหลังดูดไขมันให้เป็นประจำ เพราะหากสวมชุดกระชับหลังดูดไขมันไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด ก็จะส่งผลกระทบต่อรูปร่างของเราได้ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่สวมชุดกระชับหลังดูดไขมันไม่ครบตามกำหนดคือ รูปร่างดูไม่เฟิร์มกระชับ ผิวหนังย้วย เกิดรอยผิวเปลือกส้ม โดยเฉพาะสาว ๆ ที่เลือกดูดไขมันบริเวณ ต้นขา หน้าท้อง ที่มีพื้นที่สะสมไขมันค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นการเลือกสวมชุดกระชับหลังดูดไขมันที่มีคุณภาพช่วยให้รูปร่างของเรากระชับได้ และหากคนไข้สวมชุดกระชับหลังดูดไขมันอยู่แล้ว จึงควรรู้ว่าสิ่งที่ไม่ควรทำหลังใส่ชุดกระชับหลังดูดไขมันดังต่อไปนี้ 1. ไม่ควรออกกำลังกายหนักเกินไป 2. ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัดมากเกินไป 3. ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 4. ไม่ควรสวมชุดกระชับหลังดูดไขมันชุดเดิมนานเกิน 12 ชั่วโมง 5. ไม่ควรถอดชุดกระชับหลังดูดไขมันเข้าออกบ่อย ๆ การมีวินัยในการสวมชุดกระชับหลังดูดไขมันนั้นสำคัญมาก หากสวมใส่ได้ไม่ครบระยะตามเวลาที่กำหนด ก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียกับรูปร่างของเราในระยะยาวได้ค่ะ…